Організація освітнього процесу


І. Структура навчального року

Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання позашкільного навального закладу.
У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим директором закладу.
У літній канікулярний час позашкільний навчальний заклад проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, зльоти, походи, екскурсії, збори, фестивалі, конкурси, майстер - класи, флешмоби ,концерти , як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, а також проводить змістовний відпочинок та оздоровлення, організовує змістовне дозвілля пришкільних таборів.
Структура навчального року може змінюватися згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації з урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов.
Реалізація робочого навчального плану сприятиме виконанню педагогічним колективом КУ «Вовчанський БДЮТ» основних його функцій: навчально-виховної, методичної, соціально-психологічної, адаптаційної, реабілітаційно-оздоровчої, розважальної.
ІІ. Розклад занять
Структура навчального року КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» визначена згідно з Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний заклад. Тривалість навчального року відповідає вимогам, установленим Міністерством освіти і науки України. Заняття в гуртках проводяться за семестровою системою, їх тривалість відповідає вимогам Положення про позашкільний навчальний заклад з урахуванням віку дітей. Розклад занять гуртків складається на кожний семестр та канікулярний час, затверджується директором закладу. В канікулярні, вихідні та святкові дні може працювати за окремим планом, затвердженим директором закладу. 
І семестр – з вересня по грудень
ІІ семестр – з січня по травень
Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка. 
Тривалість занять для учнів віком: 
Від 3 до 6 років – 30 хвилин; 
Від 6 до 7 років – 35 хвилин; 
Для інших – 45 хвилин. 
Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради закладу та за погодженням з відділом освіти Вовчанської районної державної адміністрації.

Розклад

роботи гуртків

комунальної установи

«Вовчанський будинок дитячої та

юнацької творчості»

на 2020/ 2021 навчальний рік

ІІІ. Навчальний план

IV. Нормативно-правова база позашкільної освіти

Закони України
Укази Президента
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
Накази Міністерства освіти і науки України

Листи Міністерства освіти і науки України
Листи ІМЗО

V. STEM-освіта

VI. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.
Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
- формування мовленнєвої культури;
- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
Нормативна база

VII. Позашкільна освіта. Навчальні програми

VIII. Банк досвіду виховної роботи

IX. Виховна робота. Схвалені рукописи

2020


навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички зростання» (для учнів 1-4 класів) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»);
навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички для підлітків» (для учнів 9 класу) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).

2019


методичний посібник «Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни у різних типах закладів освіти» (автори: Остапенко О. І., Зубалій М. Д., Тимчик М. В.; за заг. ред. О. І. Остапенка);
методичний посібник «Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни» (автори: З. М. Діхтяренко,    Б. Б. Шаповалов; за заг. ред. Б. Б. Шаповалова);
методичні рекомендації «Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни» (автори: Зубалій М. Д., Остапенко О. І., Тимчик М. В.; за заг. ред. М. Д. Зубалія);
методичні рекомендації «Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам» (автори: В. М. Шахрай, Т. Ф. Алєксєєнко, Л. В. Гончар,  Л. В. Канішевська, О. В. Роговець; за заг. ред. В. М. Шахрай);
методичний посібник «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти» (автори: Нечерда В. Б., Федорченко Т. Є., Кириченко В. І., Єжова О. О., Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Тарасова Т. В.; за заг. ред. Т. Є. Федорченко);
методичний посібник «Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти» (автори: Нечерда В. Б., Кириченко В. І.; за заг. ред. В. Б. Нечерди);
методичні рекомендації «Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти» (автори: В. І. Кириченко, В. Б. Нечерда, О. О. Єжова,  І. В. Гарбузюк; за заг. ред. В. І. Кириченко);
методичні рекомендації «Форми і методи трудового виховання учнів початкових класів» (автори: Гуцан Л. А., Морін О. Л., Охріменко З. В.; за заг. ред. Л. А. Гуцан);
методичний посібник «Виховуємо у праці» (автори: Гуцан Л. А.,  Морін О. Л., Охріменко З. В.; за заг. ред. Л. А. Гуцан);
методичний посібник «Формування в учнів основної школи національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультурних впливів» (автори: К. О. Журба, І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. В. Федоренко, І. М. Шкільна; за заг. ред. К. О. Журби);
методичні рекомендації «Національно-культурна ідентичність підлітка: методика виховання» (автори: К. О. Журба, І. Д. Бех, О. М. Докукіна, С. В. Федоренко, І. М. Шкільна; за заг. ред. К. О. Журби);

Програма навчального модулю з громадянської освіти та виховання «Навчаюсь. Дію. Захищаю. Початкова школа» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Ачкасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.).

навчально-методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід» (автори: Андрєєнкова В. Л., Батіна Я. С., Безвершенко А. Е., Бурдун С. І. та ін.).
навчально-методичний комплект «Навчаюсь. Дію. Захищаю» /початкова школа, ч. ІІ, 3-4 клас/ (автор. колектив: Андросюк В. Є., Андросюк О. Р., Андросюк О. В., Андросюк Л. В., Алмазов О. В., Ачкасова І. М., Левінштейн Є. В., Рассоха М. Й., Семякін О. В.);
програма «Happy Mind Help» − сервіс для самодопомоги (автор: Тен О. Р.);
методичні рекомендації з використання методики «Самоорганізований освітній простір» (автори: Корецька Л. В., Носач І. В., Пєтушкова Л. А. та інші);
освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (автори: Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М.);
навчально-методичний посібник для тренерів з сексуальної просвіти «Повага. Любов. Секс» (автори: Самусь В. В. та ін.).
Програма навчального модуля «Основи сім’ї. 10–11 кл.» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників (автор: Буковинський А. Й.).
розробка шкільного уроку на тему безпеки підлітків від сексуальних ризиків в мережі Інтернет «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» (автор: Дьякова А. Д.).


2018


освітній комплекс «Основи сім’ї» для учнів 10-11 класів (автор: Буковинський А. Й.);
комплекс освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» (автори: Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М.).
методичний посібник «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (автори-упорядники: Єнжеєвська Л. М., Москалик Е. А., Спектор О. М., Хайленко А. О.);
аудіовізуальний твір національно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! – Героям Слава!» (Союз молодих кінематографістів України «10 Муза»);
методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища» (автори-упорядники: Цюман Т. П., Бойчук Н. І.);
методичний посібник «Вчимося творити мир» (за заг. ред.: Л. Колос);
навчально-методичний комплекс «Lions Quest» (Лайонс Квест) «Навички для підлітків» (для учнів 7-8 класів) (громадська організація «Лайонс Клабс Інтернешнл – Україна»).


X. Інклюзивна освіта


Інклюзія – процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.
Інклюзія – це процес реального включення осіб зособливими потребами в активне суспільне життя.
Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей»
Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.
Інклюзивна освіта дозволяє:
– Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.
– Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.
– Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.
– Залучати батьків в процес навчання і життя школи.
– Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.
– Створювати дружні стосунки з іншими дітьми
– Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.
Переваги інклюзивної освіти:
для дітей з особливими освітніми потребами:
– Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
– Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
– Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
– Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
– У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.
Для інших дітей:
– Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
– Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
– Діти вчаться співробітництву.
– Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.
Для педагогів та фахівців:
– Керівники гуртків краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
– Керівники гуртків оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
– Спеціалісти починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.
Як потрапити дозакладу на інклюзивне навчання.
1. Подача заяви + висновок ПМПК.
Висновок ПМПК є підставою для створення інклюзивних або спеціальних груп в гуртках
2. Якщо дитині потрібен індивідуальний асистент дитини то таку функцію може виконувати один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) згідно їхній письмовій заяві.
3. Складання індивідуальної програми розвитку.
4. Формування індивідуального навчального плану програми.
Будь яка людина у своєму житті може потребувати підтримки і допомоги.

XI. Охорона праці

XII. Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність? | ОНЛАЙН-КУРС "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ"

Обработка видео...

XIII. ДОКУМЕНТИ

МЕТОДИЧНА РОБОТА

ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ ЗАКЛАДУ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ НА ІІ СЕМЕСТР

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЗАКЛАДУ
РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЗАКЛАДУ
ЗВІТ ДИРЕКТОРА

звіт 2020.doc

Размер файла: 181.50 кб

Скачать

звіт 2019

Размер файла: 151.50 кб

Скачать

1 ПЗ

2020 ф 1 - ПЗ

Размер файла: 214.50 кб

Скачать

2019 ф -1 ПЗ

Размер файла: 209.50 кб

Скачать

// Ресайз iframe-а фримиум баннера