Виконавчий апарат профспілкової групи
КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області
        Голова профспілкової групи КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області
        Голова профспілкової групи КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області
КОЛЕСНИК МАРИНА ІВАНІВНА 
  Секретар профспілкової групи КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області
  Секретар профспілкової групи КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області
ЧИГРИНОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНВНА 

Права та обов’язки членів профспілкової групи

КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області

Член профспілкової групи має право:


- на захист профспілкової групи його соціально-трудових прав та інтересів;

на використання пільг, передбачених для працівників Університету колективним договором та угодами;

- на участь у діяльностіпрофспілкової групи (надання пропозицій для вдосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;

- на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, щодо діяльності профспілкової групи;

- на участь у розробці, обговоренні та прийнятті рішень;

- на отримання інформації про діяльність профспілкової групи;

- на отримання матеріальної допомоги з коштів профспілкової групи.


Член профспілкової групи має право обирати делегатів і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи.

Член профспілкової групи зобов’язаний:


- виконувати Статут профспілкової групи, приймати активну участь у діяльності профспілкової групи;

- регулярно сплачувати членські внески;

- перебувати на обліку в первинній організації профспілкової групи за основним місцем роботи;

- виконувати обов’язки, передбачені колективним договором;

- виконувати рішення, прийняті профспілковими органами;

- сприяти зростанню авторитету профспілкової групи;

- уникати й не допускати дій, що приносять збитки профспілковій групі.


За порушення вимог Статуту, у тому числі й за несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, член профспілкової групи може бути виключений з Профспілки.


Вступ до профспілкової групи
КУ «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області

Вступити до профспілкової групи може кожен охочий, адже для цього не потрібно попереднього дозволу від роботодавця, органів влади чи управління. До профспілкової групи може вступити кожен працівник КУ "Вовчанський БДЮТ".


Порядок вступу


Вступ здійснюється в індивідуальному порядку. Підставою для вступу до профспілкової груп є заява від працівника, подана до первинної організації профспілки. Окрім того, член профспілки зобов’язаний сплачувати щомісячний внесок у розмірі 1% від нарахованої заробітної плати.


Переваги членства у профспілковій групі


Членство у профспілковій групі дає працівникам додатковий захист, адже профспілкова організація має статус юридичної особи, яка у своїй діяльності є незалежною від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та політичних партій.

Відповідно до діяльності комісій, що входять до структури первинної профспілкової організації, профспілкова група забезпечує соціальну захищеність працівників, надає їм матеріальну допомогу, пропонує допомогу в організації дозвілля та відпочинку.

Матеріальна допомога

Надання матеріальної допомоги


Кожен член профспілкової організації має право на отримання матеріальної допомоги (як правило, не більше одного разу на 2 роки) з коштів профспілкової групи. Види матеріальної допомоги:

-звичайна матеріальна допомога

-допомога при народженні дитини

-на лікування члена профспілки

-на лікування членів сім’ї члена профспілки

-на поховання члена профспілки

-на поховання членів сім’ї члена профспілки

-допомога працівникам, які виховують дітей-інвалідів

-допомога членам профспілки, діти яких вступили на платну форму навчання в Університет

-допомога працівникам, які є учасниками АТО

-допомога працівникам, члени сімей яких є учасниками АТО

-допомога працівникам з нагоди ювілею

-допомога працівникам з нагоди захисту дисертації


Матеріальна допомога надається членам профспілкової групи на підставі заяви члена профспілкової групи та доданих до неї відповідних документів (довідок, актів тощо).

У випадку смерті члена профспілкової групи матеріальна допомога надається особі, яка взяла на себе організацію похорону згідно зі заявою та доданими до неї відповідними документами (копією свідоцтва про смерть, довідкою тощо).


Графік виплати матеріальних допомог


Виплати матеріальної допомоги у профспілковій групі може здійснюються щомісяця. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати відповідну заяву. Якщо заяви подано до першого числа місяця, то їхня виплата здійснюється з 10-го до 13-го. Якщо заяви подано до п’ятнадцятого числа, то їхня виплата здійснюється з 25-го до 28-го.

УВАГА! Якщо дата припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем подання заяв та виплат коштів вважається наступний робочий день.


// Ресайз iframe-а фримиум баннера