1. Статут закладу освіти

Статут КУ "Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості"


2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Про результати державної атестації КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" розміщено за посиланням: nakaz.pdf

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

6. Територія обслуговування,закріплена за закладом освіти його засновником

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" навчаються діти з територіальних громад Вовчанського району.

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Напрями наукової та мистецької діяльності:

- ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ;

- ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ НАПРЯМ;

- ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАПРЯМ;

- ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ;

- ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ;

- ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ;

- СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМ;

- НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ.

9. Мова (мови) освітнього процесу

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" освітній процес проходить українською мовою.

10. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Вакантна посада станом на 01.01.2021

Методист - Кваліфікаційні вимоги до методиста закладу позашкільної освіти :

Методист вищої категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.
Методист І категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.
Методист ІІ категорії: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
Методист: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної роботи не менше 2 років.
.

11. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Освітній процес роботи гуртків функціонує в 4-х навчальних кабінетах та 1-а актовій залі БДЮТ, є комплект музичного обладнання та оновлені меблі.

12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Гуртожиток для категорії здобувачів освіти відсутній. Педагогічний та обслуговуючий персонал житлом не забезпечується.

13. Результати моніторингу якості освіти

14. Річний звіт про діяльність закладу освіти

15. Правила прийому до закладу освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (зі змінами).

п. 14. 

Прийом до позашкільного навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом. Прийом вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об'єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах. Умови прийому вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу можуть визначатися також положенням про відповідний тип позашкільного навчального закладу.

16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" на вході до закладу встановлено кнопку виклику для візочників . Відповідно до висновку ПМПК, ІРЦ для здобувачів освіти може бути організоване інклюзивне навчання

17. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Освітній процес в  КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" здійснюється безкоштовно.

18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ"працюють гуртки відповідно до мережі закладу. Додаткових освітніх послуг БДЮТ не надає

19. Зебезпечення харчування

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" харчування відсутнє.

20. Творчий потенціал 

Із професійними конкурсами ви можете ознайомитися за посиланням:

21. Підвіз учнів та вчителів, гуртожиток

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" підвіз вихованців, педагогічних працівників не здійснюється. Гуртожиток відсутній. 

22. Фінансова звітність

В КУ "ВОВЧАНСЬКИЙ БДЮТ" публічні кошти, надходження, використання отриманих коштів, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога, а також кошти отримані з інших джерел, які не заборонені законодавством відсутні. 

23. Кошторис

2020
2019

2018 рік

24. Розклад


25. Протидія булінгу

26. Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію: instrukcia_nadannia_publich.docx


// Ресайз iframe-а фримиум баннера